Copywriting to sztuka tworzenia przekonujących tekstów, które mają nakłonić czytelnika do podjęcia określonej akcji, np. zakupu produktu lub usługi. Jedną z kluczowych zasad skutecznego copywritingu jest używanie prostego, zrozumiałego języka. Prosty język, znany również jako plain language, jest kluczowym elementem skutecznej komunikacji. W świecie przeładowanym informacjami umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania myśli jest bezcenna. Przedstawię Ci zasady prostego języka, które pomogą w tworzeniu tekstów łatwych do zrozumienia przez wszystkich czytelników!.

Dlaczego prosty język jest tak ważny?

Prosty język nie oznacza języka ubogiego czy infantylnego. Wręcz przeciwnie, wymaga on dużej dyscypliny i umiejętności syntetyzowania złożonych koncepcji w przystępną formę. Copywriterzy muszą znaleźć równowagę między jasnością a atrakcyjnością przekazu, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę czytelnika. 

Zrozumiałość komunikatu jest fundamentalna, niezależnie od grupy docelowej. Prosta polszczyzna niesie ze sobą wiele korzyści:

  • Zwiększa przystępność: Teksty napisane w prosty sposób są zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców, w tym dla osób z różnymi poziomami wykształcenia i doświadczenia.
  • Poprawia efektywność komunikacji: Jasne i zwięzłe sformułowania zmniejszają ryzyko nieporozumień i błędów interpretacyjnych.
  • Zwiększa zaangażowanie i przyswajalność: Czytelnicy są bardziej skłonni angażować się w treść, która jest dla nich łatwa do zrozumienia.
  • Buduje zaufanie – Transparentność i klarowność wzmacniają relacje z odbiorcami.
  • Poprawia SEO – Treści pisane prostym językiem są często lepiej oceniane przez algorytmy wyszukiwarek.
Prosty język wizualizacja.

Oto 12 najważniejszych zasad tworzenia zrozumiałego tekstu

1. Używaj prostych słów i krótkich zdań
Proste słowa i zwięzłe zdania są łatwiejsze do przyswojenia. Unikaj skomplikowanych terminów, które mogą zniechęcić czytelnika. Jak już musisz ich użyć, to postaraj się podać proste wyjaśnienie.

2. Unikaj żargonu i technicznych terminów
Specjalistyczny język może być zrozumiały tylko dla wąskiej grupy odbiorców. Staraj się używać codziennego języka polskiego, który trafi do szerszej publiczności.

3. Struktura tekstu
Stosuj zasadę podziału tekstu na krótkie akapity i sekcje. Używaj nagłówków, tytułów, śródtytułów i wypunktuj, jeśli coś wymieniasz, aby ułatwić nawigację i czytelność tekstu.

4. Pilnuj głównej myśli w każdym zdaniu
Każde zdanie powinno zawierać jedną główną myśl. Unikaj wprowadzania zbyt wielu informacji i wątków naraz. Nie zbaczaj i nie rób dygresji! Dzięki temu tekst będzie bardziej zrozumiały i przystępny.

5. Używaj naturalnej gramatyki
Naturalna gramatyka to klucz do zrozumiałości tekstu. Unikaj złożonych konstrukcji gramatycznych, które mogą być mylące. Prostota i klarowność są najważniejsze.

6. Unikaj strony biernej
Strona bierna może sprawić, że tekst stanie się mniej przejrzysty i dynamiczny. Na przykład, zamiast pisać „Książka została przeczytana przez Anię”, lepiej napisać „Ania przeczytała książkę”. Dzięki temu zdanie jest bardziej bezpośrednie i zrozumiałe.

7. Unikaj konstrukcji typu być lub zostać + imiesłów przymiotnikowy
Konstrukcje „być” lub „zostać” + imiesłów przymiotnikowy mogą prowadzić do tworzenia zawiłych i mniej zrozumiałych zdań. Przykład: zamiast pisać „Projekt został ukończony”, napiszmy „Ukończyliśmy projekt”. To sprawia, że zdanie jest prostsze i dynamiczne.

8. Unikaj imiesłowów kończących się na -ąc, -ący, -ąca, -ące
Imiesłowy kończące się na -ąc, -ący, -ąca, -ące mogą powodować, że zdanie staje się zbyt skomplikowane. Zamiast pisać „Pisząc ten artykuł, starałem się unikać błędów”, można napisać „Starałem się unikać błędów podczas pisania tego artykułu”. Takie zdania są bardziej przejrzyste.

9. Unikaj rzeczowników odczasownikowych
Rzeczowniki odczasownikowe kończące się na -anie, -enie, -cie oraz zwroty takie jak „w razie”, „z powodu”, „na skutek”, „w celu” mogą komplikować zdania. Przykład: zamiast „W celu poprawienia jakości”, napiszmy „Aby poprawić jakość”. Dzięki temu tekst staje się bezpośredni.

10. Unikaj nieosobowych form czasownika 
Formy nieosobowe czasownika kończące się na -no, -to mogą sprawiać, że zdanie jest bezosobowe i mniej dynamiczne. Zamiast pisać „Zadanie wykonano”, lepiej napisać „Wykonaliśmy zadanie”. Takie zdania są bardziej angażujące.

11. Często nazywaj siebie i wzywaj czytelnika
Bezpośrednie zwracanie się do czytelnika sprawia, że tekst staje się bardziej osobisty i angażujący. Używaj form takich jak „ja”, „my” i „ty”, aby budować więź z odbiorcą.

12. Wykorzystuj analogie i przykłady
Przykłady z życia codziennego pomagają lepiej zrozumieć przekaz, wyobrazić sobie dane zagadnienie. Analogicznie, porównania mogą uprościć skomplikowane treści.

Zasady prostego języka copywriterka.

Znaczenie prostego języka w strategii SEO

Prosty język nie tylko ułatwia komunikację z klientami, ale również odgrywa kluczową rolę w strategii pozycjonowania stron internetowych (SEO).  Tworzenie treści zrozumiałych dla użytkowników i zoptymalizowanych pod wyszukiwarki to połączenie dwóch strategii – pisania z myślą o czytelnikach oraz dostosowania do wytycznych Google.

Jak prosty język wpływa na SEO? 

  • Lepsza czytelność dla algorytmów: Algorytmy wyszukiwarek preferują treści, które są czytelne i zrozumiałe. Lepsza czytelność przekłada się na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.
  • Zwiększenie czasu spędzanego na stronie: Czytelnicy chętniej zostają na stronie, gdy tekst jest łatwy do przyswojenia. Dłuższy czas spędzany na stronie to pozytywny sygnał dla wyszukiwarek.
  • Zmniejszenie współczynnika odrzuceń: Proste i klarowne treści redukują współczynnik odrzuceń, ponieważ odbiorcy szybciej znajdują potrzebne informacje i chętniej eksplorują witrynę.

Używanie prostego, nieskomplikowanego i zrozumiałego języka to klucz do skutecznej komunikacji z klientem. Przestrzeganie zasad, które przedstawiłem w moim artykule, pozwala na tworzenie treści, które są nie tylko przystępne, ale także efektywne z punktu widzenia SEO. Dążenie do prostoty i klarowności w przekazie przekłada się na lepsze wyniki marketingowe i zadowolenie odbiorców!


Leave a Reply

Your email address will not be published.