Czasy, w których założenie własnej działalności wiązało się z pewnym sukcesem, niestety dawno już przeminęły. Obecnie, niezależnie od wybranej branży, konkurencja jest duża, przez co zdecydowanie trudniej jest zaistnieć i przyciągnąć klientów. Podstawą budowania silnej marki jest odpowiednio dobrana strategia rozwoju Twojej firmy. W tym artykule przedstawię Ci, dlaczego tak ważne jest opracować plan rozwoju przedsiębiorstwa i określić sposób działania.

Czym jest strategia rozwoju firmy?

Strategia rozwoju to plan działania firmy, który pomaga firmie osiągnąć wyznaczone cele rozwojowe. Jest to swoisty kompas, który kieruje firmą w określonym kierunku, zapewniając jednocześnie elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. 

Każda firma powinna opracować strategię rozwoju, dzięki czemu będzie w stanie sprecyzować swoje mocne i słabe strony, prześcignąć konkurencję i wejść na nowe rynki, a tym samym osiągnąć swoje cele.

Na czym polega strategia rozwoju?

Strategia rozwoju firmy opiera się na analizie obecnej sytuacji rynkowej oraz określeniu, w jakim kierunku firma chce się rozwijać. Obejmuje ona szereg kluczowych elementów, takich jak:

  • Wizja i misja firmy: określenie klarownej wizji oraz misji firmy stanowi fundament strategii rozwoju. To odpowiedź na pytanie, dlaczego firma istnieje i jakie cele chce osiągnąć.
  • Analiza SWOT: analiza mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń pozwala na pełne zrozumienie sytuacji firmy na rynku. To kluczowy krok w opracowywaniu strategii i sprecyzowaniu celu długoterminowego.
  • Cele rozwojowe: określenie konkretnych celów, które firma chce osiągnąć w określonym czasie. Cele powinny być mierzalne, osiągalne, zgodne z misją i ambitne.
Strategia rozwoju firmy - zespół.

Dlaczego strategia rozwoju firmy jest ważna i warto ją mieć?

Strategia firmy jest kluczowa z kilku powodów. Pomaga firmie określić, dokąd zmierza, co jest celem oraz sposób, jak osiągnąć ten cel. Bez odpowiedniej strategii i wizji na rozwój firma może błądzić bez celu. Drugim powodem jest efektywność- dobrze opracowana strategia pozwala firmie skupić się na priorytetowych zadaniach. Chociaż strategia jest planem długoterminowym, firma musi pozostać elastyczna i gotowa do dostosowania się do zmieniających się warunków. Dzięki strategii firma może także lepiej konkurować na rynku, wykorzystując swoje atuty i unikając zagrożeń.

Jak powinna wyglądać strategia rozwoju firmy?

Skuteczna strategia rozwoju firmy powinna spełniać kilka istotnych kryteriów, aby zapewnić przedsiębiorstwu sukces:

Spójna z misją i wizją: strategia powinna być w pełni zgodna z misją i wizją firmy. Misja określa powód istnienia firmy, a wizja to jej długoterminowy cel. Strategia powinna kierować firmę w kierunku realizacji tych fundamentalnych założeń.

Realistyczna: cele i plany zawarte w strategii muszą być realistyczne i osiągalne w określonym czasie. Przesadnie ambitne cele mogą prowadzić do frustracji zespołu i niepowodzeń.

Elastyczna: strategia musi pozostawiać miejsce na dostosowanie się do dynamicznych okoliczności. Rynki, trendy i technologie się zmieniają, dlatego strategia rozwoju powinna być elastyczna w reagowaniu na te zmiany.

Mierzalna: strategia powinna zawierać konkretne wskaźniki sukcesu, które umożliwiają firmie ocenę postępów. Dzięki temu można monitorować, czy strategia jest realizowana z powodzeniem.

Regularnie aktualizowana: warto okresowo przeglądać i dostosowywać strategię do zmieniających się warunków rynkowych. To pozwoli firmie utrzymać konkurencyjność.

Zorientowana na klienta: strategia powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów. Dzięki temu firma może dostarczać produkty lub usługi, które spełniają rzeczywiste potrzeby rynku.

Zróżnicowana i skoncentrowana: w zależności od branży i celów, strategia może zakładać różnorodność działań, ale jednocześnie powinna być skoncentrowana na głównym celu firmy.

Dopasowana do zasobów i budżetu: strategia powinna uwzględniać dostępne zasoby, w tym ludzkie, finansowe i technologiczne. To pozwala na realistyczną ocenę, czy firma ma środki do realizacji strategii.

Jakie są rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa?

Najczęściej uwzględnianym podziałem strategii biznesowych jest podział według matrycy Michaela Portera. Jest on uznawany za podstawowe narzędzie w ustaleniu planu działania i rozwoju firmy, który umożliwia budowę strategii zgodnie z opracowanymi celami biznesowymi, strategią marketingową oraz wizją zarządzania. Strategię tę opracowuje się poprzez zestawienie celu konkurencyjnego z przewagą konkurencyjną.

Porter - strategie rozwoju - infografika.
Rodzaje strategii biznesowych Portera.

Przywództwo kosztowe

Pierwsza z wymienionych przez Portera strategii to cost leadership, czyli przywództwo kosztowe. Jest to podstawowa ścieżka, którą może obrać firma. Polega ona na przyciąganiu klientów poprzez ofertę z najniższymi cenami oraz zdominowanie różnych segmentów branży.

Chociaż ta strategia może wydawać się prosta do wdrożenia, przedsiębiorstwo musi spełnić wiele warunków, aby przyniosła ona sukces:

  • Niskie koszty produkcji: głównym celem jest osiągnięcie i utrzymanie najniższych kosztów produkcji w branży. Firma koncentruje się na efektywnym zarządzaniu kosztami, eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji procesów.
  • Efektywność rynkowa: mimo niskich cen produktów lub usług, firmy te dążą do osiągnięcia zadowalającej marży zysku dzięki skoncentrowaniu się na dużej liczbie klientów na rynku.
  • Niskie ceny produktów: dzięki oszczędnościom wynikającym z niższych kosztów produkcji firmy mogą oferować produkty lub usługi po konkurencyjnie niskich cenach, co przyciąga klientów.

Doskonałym przykładem firmy wdrażającej przywództwo kosztowe, jest marka Shein – firma odzieżowa, która od kilku lat dominuje światowy rynek, prześcigając nawet chińskiego giganta AliExpress. Shein oferuje szeroką ofertę odzieżową, która jest możliwa do kupienia w znacznie niższych cenach niż w innych sklepach, natomiast nie odbiega jakością od konkurencji. Niskie ceny może zapewnić dzięki produkcji w krajach azjatyckich, gdzie koszty są znacznie niższe, jednak obecnie firma stale się umacnia dzięki wybudowaniu sieci magazynów w Europie i Ameryce – dzięki temu zlikwidowała główny problem, czyli długi czas oczekiwania na zamawiane produkty.

Strategia różnicowania

Ten rodzaj strategii opiera się na założeniu unikalności oferowanego produktu – kierowana ona jest do przedsiębiorstw, których główną wartością nie są konkurencyjne ceny, a wysoka jakość. Aby skutecznie wdrożyć różnicowanie, konieczne jest posiadanie bardzo dobrze zbudowanej strategii marketingowej.

Różnicowanie jest dobrym kierunkiem rozwoju w momencie, gdy rynek jest nasycony podobnymi produktami i usługami, a docelowi klienci mają bardziej specyficzne i jasno sprecyzowane potrzeby. Jest to dobry tor dalszego rozwoju marek, które wyróżniają się na tle konkurencji danymi obszarami działalności.

Doskonałym przykładem firmy, która wdraża właśnie tę strategię rozwoju biznesu, jest Apple. Mimo bardzo zapełnionego rynku bez wątpienia przoduje na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości swoich produktów, ich kompatybilności, ale także dzięki odpowiednio wdrożonym czynnikom psychologicznym, które zachęcają klientów do zakupu kolejnych elementów ich oferty. Apple wypracowało opinię marki niezawodnej i ekskluzywnej.

Strategia koncentracji

Focus strategy polega na zidentyfikowaniu konkretnej gałęzi, w której firma się wyróżnia i skoncentrowanie działalności przedsiębiorstwa na zbudowaniu przewagi poprzez wypełnienie luki wąskiej specjalizacji. Innymi słowy, podstawę do opracowania tej strategii stanowi możliwość przedsiębiorstwa do rozwoju w określonych niszach.

W tym przypadku doskonałym przykładem jest firma Bio-Oil, która dopasowała swoją ofertę także do konkretnej grupy, czyli kobiet w ciąży i matek. Swoją linię produktów oparła o potrzebę walki z rozstępami i innymi problemami skórnymi, które mogą pojawić się w trakcie ciąży. 

Planowanie rozwoju Twojej firmy kluczem do przewagi

Jak widzisz, plan strategiczny stanowi podstawę działalności, jeśli chcesz rozwijać firmę i umocnić jej pozycję na rynku. Dostosowanie ogólnej strategii rozwoju do aspektów działalności firmy jest podstawowym krokiem na drodze do osiągnięcia sukcesu. Określ cele strategiczne, m.in organizacyjne i krótkoterminowe, które będą podstawą do planowania rozwoju i wdrożenia dobrej strategii dla swojej firmy. Nie zapomnij o jej dostosowaniu do stale wprowadzanych zmian na rynku- Twoja strategia rozwoju produktu może wymagać zmian ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, rozwój rynku lub innowacje w marketingu i sprzedaży.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu będzie Ci znacznie łatwiej ustalić wizję rozwoju Twojej działalności, a szanse na sukces znacząco wzrosną. Niezależnie czy prowadzisz małe, czy duże przedsiębiorstwo pamiętaj, że najsłabsza strategia jest lepsza niż brak strategii.


Leave a Reply

Your email address will not be published.