czasem mimo świetnego pomysłu w teorii, może on nie przetrwać próby rynkowej. Często zdarza się także, że bardzo dobrze prosperująca firma, która przynosi wysokie zyski, nagle traci na znaczeniu i zalicza spadek.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi zabieg marketingowy znany jako pivot, który może niezwykle pomóc w momencie, gdy rozwój firmy nie idzie po Twojej myśli. Dzięki niemu możliwa jest zmiana profilu działalności i zajęcie się czymś innym, a tym samym wypełnienie innej niszy. W dzisiejszym artykule opowiem Ci, czym jest pivot oraz jak ogromne znaczenie ma dla działalności w kryzysie.

Czym jest pivot?

Pivot w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza obrót. W marketingu termin ten odnosi się do zmiany strategii lub kierunku działań firmy w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, potrzeby klientów lub inne czynniki zewnętrzne. Pivot może obejmować zmiany w produkcie, grupie docelowej, kanale dystrybucji lub innych elementach strategii marketingowej.

Pivot jest często stosowany, gdy firma stwierdza, że jej dotychczasowa strategia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub jest niewystarczająco dostosowana do obecnych warunków rynkowych. Przykłady pivotu mogą obejmować zmianę produktu, aby bardziej odpowiadał potrzebom klientów, dostosowanie cen, zmianę sposobu promocji lub ekspansję na nowe rynki.

Pivot w marketingu może być trudny i wymagać elastyczności oraz zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Jego celem jest zazwyczaj zwiększenie konkurencyjności firmy i lepsze dostosowanie się do dynamicznych warunków rynkowych.

Pivot co to infografika.

Rodzaje pivotów

Istnieje wiele różnych rodzajów pivotu, które firma może wprowadzać, w zależności od jej konkretnych potrzeb i sytuacji rynkowej. Oto niektóre z najczęściej spotykanych:

Pivot produktowy

Ten rodzaj pivotu wiąże się z modyfikacją/zmianą produktu lub usługi oferowanej przez firmę. Może to obejmować dodawanie nowych funkcji, zmianę przeznaczenia i designu, dostosowanie do nowych trendów lub całkowitą zmianę produktu, jeśli obecny nie osiąga oczekiwanych wyników.

Pivot rynkowy

Pivot rynkowy polega na zmianie grupy docelowej lub rynku, na którym firma koncentruje swoje działania marketingowe. Może to oznaczać rozszerzenie rynku docelowego, skoncentrowanie się na innej grupie klientów lub zmianę geograficznego obszaru działania.

Pivot modelu biznesowego

Ten rodzaj pivota dotyczy zmiany sposobu, w jaki firma generuje dochód. Obejmuje on między innymi zmianę sposobu płatności, wprowadzenie abonamentów, czy też zmianę sposobu dystrybucji produktów.

Pivot technologiczny

Pivot technologiczny wiąże się z wykorzystaniem nowych technologii lub zmianą technologicznego podejścia do produkcji, lub marketingu. Firmy często podejmują ten rodzaj pivotu, aby być konkurencyjnymi w erze cyfrowej.

Korzyści wynikające z pivotu w marketingu

Pivot w marketingu może przynieść wiele korzyści firmie, która podejmuje się tego rodzaju działań. Oto niektóre z potencjalnych korzyści:

Dostosowanie do zmian rynkowych

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z decyzji o pivocie w marketingu jest zdolność firmy do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Rynek jest dynamiczny, podlega zmianom i ewolucji, co może być wyzwaniem dla wielu firm. Jednakże, gdy firma podejmuje pivot, może dostosować swoje strategie do nowych realiów rynkowych. Dzięki temu firma może nadal pozostawać atrakcyjną opcją dla klientów. To dostosowanie może obejmować modyfikację produktów lub usług, zmianę cen, a nawet dostosowanie strategii promocyjnych do nowych potrzeb klientów.

Zwiększenie efektywności

Kolejną korzyścią płynącą z pivotu jest możliwość zwiększenia efektywności działań firmy. W trakcie procesu firma może przeprowadzić dokładną analizę swoich dotychczasowych działań i zidentyfikować te, które przynoszą najlepsze rezultaty. Dzięki temu firma może skoncentrować swoje zasoby i wysiłki na tych obszarach, które generują najwyższy zwrot z inwestycji. To podejście pozwala firmie osiągnąć większą rentowność i efektywność, co jest kluczowe w konkurencyjnym świecie biznesu.

Pivot w marketingu.

Rozwinięcie nowych źródeł dochodu

Pivot może otworzyć przed firmą nowe możliwości generowania dochodu. Poprzez zmianę produktów lub usług, firma może dotrzeć do nowych grup klientów lub sprostać nowym potrzebom na rynku. To może oznaczać wprowadzenie nowych produktów lub usług, które są bardziej atrakcyjne dla klientów lub rozszerzenie asortymentu o produkty uzupełniające. Dzięki temu firma może zdywersyfikować swoje źródła dochodu i zmniejszyć ryzyko związane z koncentracją na jednym segmencie rynku.

Zachowanie konkurencyjności

Ostatecznie, jedną z głównych korzyści pivota w marketingu jest zachowanie konkurencyjności na rynku. Konkurencja w biznesie jest zawsze obecna, a firmy, które nie potrafią dostosować się do zmieniających się warunków, mogą zostać w tyle. Podejmując pivot, firma ma szansę na utrzymanie lub zdobycie pozycji lidera w swojej branży. To pozwala firmie nadal przyciągać klientów, zyskiwać ich zaufanie i utrzymywać się na szczycie.

Pivot na przykładzie wielkich firm

Niezależnie od rozmiaru działalności gospodarczej, każda może znaleźć się w obliczu kryzysu, z którego idealnym wyjściem będzie właśnie pivot. Analizując działania różnych firm, możemy zauważyć, że nawet internetowi giganci musieli wprowadzić radykalne zmiany, które odwiodły założycieli od początkowego pomysłu, jednak przyciągnęły rzesze nowych użytkowników, co zapewniło im ogromny sukces.

YouTube

Platforma YouTube znana jest obecnie jako największa platforma do publikacji filmów, jednak pierwotne założenia niczym nie przypominały wersji serwisu, którą znamy dzisiaj. Zaczynał on bowiem jako portal randkowy, w którym ludzie mieli załączać video opisujące ich idealnego partnera. 

Użytkownicy nie chcieli jednak korzystać ze strony, więc YouTube postanowił rozwinąć aspekt dodawania filmów. Dzięki temu pivotowi już po roku platforma została wykupiona za ponad 1,5 miliarda.

Instagram

Pierwotnie, jedna z najbardziej popularnych aplikacji na świecie nosiła nazwę Burbn i służyła do meldowania się w danych lokalizacjach poprzez dodanie stamtąd zdjęcia. Całokształt pomysłu nie zyskał wielu zwolenników, jednak aspekt publikowania ujęć z różnych miejsc przyjął się fantastycznie.

Przeprowadzenie pivotu zaowocowało ponownym wejściem na rynek aplikacji, pod nową nazwą Instagram, w której rozwinięto możliwości udostępniania zdjęć poprzez dodanie opcji filtrów retro. 

Twitter

Twitter jest dzieckiem platformy Odeo, która służyła do publikowania i wyszukiwania podcastów, jednak została całkowicie wyparta przez iTunes. Jego założyciel zdecydował się zmienić ścieżkę działalności i w dwa tygodnie opracowana została kompletna zmiana w profilu działalności.

Nowa wersja, czyli Twitter, miała być miejscem do publikowania statusów w formie krótkich tekstów. Jak widać, zmiana okazała się świetną drogą i sprawiła, że platforma w krótkim czasie stała się jedną z największych na świecie. 

Przykład Twittera pokazuje jednak, jak mimo świetnie przeprowadzonego pivotu można zahamować rozwój. W 2023 roku, po przejęciu platformy przez Elona Muska za zawrotną sumę 43 miliardów dolarów, jej pozycja zaczęła znacząco spadać. Już zaledwie po trzech miesiącach od przekształcenia Twittera w serwis X, straciła ona około połowę swojej wartości.

Pivot – nowy rozdział dla Twojego biznesu

Jak widzisz, pivot w marketingu może być nieocenionym narzędziem w ratowaniu biznesu. Jest to strategiczna decyzja podejmowana przez firmy w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i zwiększenia swojej konkurencyjności. Istnieje wiele różnych rodzajów pivotu, które firma może rozważyć, w zależności od swoich potrzeb. Kluczem do sukcesu jest staranne zaplanowanie i realizacja zmian, które przyniosą wymierne korzyści. 

Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci temat pivotu, dzięki czemu będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie nowe rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć upragniony sukces.


Leave a Reply

Your email address will not be published.