marketing

Marketing ekologiczny — jego założenia i przykłady

Świadomość ekologiczna społeczeństwa stale wzrasta. W związku z tym coraz więcej konsumentów stawia pewne wymogi przed firmami, z których usług lub produktów korzysta. Działania proekologiczne przestają być czymś nowym, niszowym